Uncategorized

Zihin Kontrolü

Zihin kontrolü, bireylerin sürekli olarak farklı kişilerin zihinlerinden geçenleri anlayabilecek yetenek olarak tanımlanmaz. Zihnin kontrolüyle ilgili çalışmalar sadece bir kişinin değil, kitlelerin düşüncelerinin kontrolüne de dayanır. Bu sayede hem toplumların ilerlemesi hem de aynı düşünceye yönelmelerinin kolay hale gelmesi desteklenir. Dünya genelinde bu işlemler özellikle bilim insanlarının incelemeleri sonucunda, insan beyninin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlamalarıyla daha da kolaylaşmıştır. Zihin kontrolü Reptilian Irkı için önemli bir özelliktir.

Zihin Kontrolü Uygulayıcıları

 Zihnin kontrol edilebilmesini sağlayan en önemli özelliği, yedi gün yirmi dört saat boyunca deneyim elde etmeye sahip olan yapısının bulunmasıdır. Bu nedenle hem son derece önemli bir işlem gerçekleştiriyor, hem de kişinin düşüncelerini doğrudan tecrübelere dayalı olarak geliştirebiliyor. Zihin kontrolünün yapılabilmesi için, bireyin tecrübelerinin yönetilmesi ve düşündürülmek istenen alanda yönlendirilmesi gereklidir.

Zihninizi serbest bırakır ve önüne geçemezseniz, bu durumda kendini yıpratmaya başlayacaktır. Birey tarafından veya başkaları tarafından mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Bilinçle ilgili genel durumun farkında olma, düşünme sürecine etki eden durumların bilinmesi de zihin kontrolü yapılmasını sağlar. Kişi kendine vereceği telkinlerle mutlu veya mutsuz olabilir. Aynı zamanda, başkası tarafından bireye bilinçli veya bilinçsiz olarak dayatılan etkenler de bireyin zihninin istemsiz olarak bu yönde şekillenmesine yol açar.

İstihbarat Örgütlerinde Zihin Kontrolü

İstihbarat örgütlerinde kullanılan tekniklerin başında, bireyin beyin fonksiyonlarını bir anda etkileyecek kelimeler veya ilaçlar kullanılması yer alıyor. Bu sayede kişi, normalde hiçbir şekilde başkasına söylememesi gereken durumlarla ilgili detaylı olarak açıklamalar yapmaya başlayabilir. Kendini şartladığı her ne varsa, özellikle istihbarat örgütlerinde bunlar üzerine gidiliyor.

Fiziksel İşkence Midir?

Zihin okumaya benzer bir yöntem olan telkin ve hipnoz yöntemleri de birey hakkındaki deneyimlere ulaşılmasını sağlıyor. Bu süreçte kişi, kendiyle ilgili sorulan ve bildiği tüm sorulara istemsiz olarak cevap veriyor. İlaçla, acılı veya acısız olarak gerçekleştirilen bu yöntemle birlikte zihnin direnci de kırılıyor ve her türlü dayatmaya karşı açık hale geliyor.

Mikrodalga İle Zihin Kontrolü: Günümüzde bir soğuk savaş stratejisi olarak, mikrodalga uygulanan insanlar bulunuyor. Kişinin düşünme yetisinde zorluk, bireysel bitkinlik ve halsizlik durumları ortaya çıkarılıyor. Beyne gönderilen dalgalarla, bilinçsiz bir şekilde aslında kişinin zihin kontrolü işlemine maruz kalması sağlanabiliyor.