Uncategorized

Voynich El Yazması

Yaklaşık olarak 1404 ila 1438 yılları arasında yazımı tamamlandığı düşünülen bir kitabın olağanüstü farklılıklara ve anlatılara sahip olduğu düşünülüyor. Voynich el yazması ile ilgili yapılan çalışmalar, dil bilimcilerin de bir türlü anlam veremediği yapıya sahiptir. Simyacılıkla ilgili pek çok bilginin gizli olduğu düşünülse de, herhangi bir konuyla alakası da ispatlanamamıştır. Komplo teorisi üreticileri bu konu üzerine çok fazla kafa yormuşlardır.

Voynich Yazmasıyla İlgili Bilinenler

Tek bilinen, bazı çizimlerin kadın resimleri ve bazılarının da bitki tasvirleri olduğuyla ilgilidir. Bunun dışında, aletlerin veya bitkilerin ne amaçla kullanıldığı net olarak anlaşılamıyor. Yapılan incelemelere göre, el yazmasının özellikle ölümsüzlüğün bulunmasını sağlayacak materyalin yapımıyla ilgili öğelere sahip olabileceğinden bahsediliyor.

Felsefe taşı teorisi de bir türlü ispatlanamadığı için, bilim adamları üzerinde halen çalışmalarını sürdürüyorlar. Metnin günümüzde sadece kısaltmalardan oluşan ve yeni bir kitaba geçirilmesi, kaybolmaması için tutulan notlar olduğu öne sürülmeye başlanmıştır. Bunun dışında bilgiye ulaşılması mümkün olmuyor.

Voynich Yazmasındaki Şekiller

 Genel olarak insan ve biti tasvirleri bulunuyor fakat bunların hangi amaçla kitapta yer aldığıyla ilgili hiçbir ipucuna ulaşılamıyor. Genellikle kadın resimlerinin ve bitki yapılarıyla ilgili tasvirlerin bulunması, son yılların en dikkat çekici kitapları arasında gösterilmesine neden oluyor. Dijital ortama aktarıldıktan sonra, herkesin inceleyebilmesi için sayfalarındaki öğeler hakkında tüm detaylara yer verilmeye başlanmıştır.

Kitapla İlgili En Net Açıklama

Yale Üniversitesi tarafından dijital ortama aktarıldıktan sonra incelemelerini çok daha kolay bir şekilde yapan isimlerin arasında Gibbs de geliyor. Yaptığı incelemeler sonucunda, her bir kelimenin aslında kısaltmalarla oluşturulduğu ve bu nedenle anlaşılamadığı üzerinde duruyor. Gibbs tarafından yapılan araştırmalara göre, yazıldığı dönemin şartlarına göre bir yazma olduğunu ve tamamen jinekolojik hastalıklarla ilgili olduğuna dair bazı bulgulara ulaşılmıştır.

Özellikle Roma döneminde orta çağda sürekli olarak yıldızların diziliminin, insan sağlığıyla ilgili etkilerinden söz edilir. Bu durumun, bitkilerin yapısını ve hastalıkların durumunu nasıl etkileyeceğinden bahsediliyor. Voynich el yazması ile bu rahatsızlıkların o döneme göre nasıl bir tedavi yöntemi kullanılarak geçirilebileceğine dair bir eser olduğu söyleniyor. Detaylıca yapılabilen ve diğerlerine göre en mantıklı gören açıklamaların başında, Gibbs’in açıklaması geliyor.