Uncategorized

Telekinezi Nedir?

Telekinezi, hem insan hem de cansız nesneler üzerinde fiziksel bir temasta bulunmadan etki yaratmayı esas alan bir alandır. Bununla ilgili çalışmaların gerçek olduğu, büyüyle veya ruhani bir yapıyla alakalı olmadıkları biliniyor. Telekinezi nedir? Telekinezinin en gizemli yapısı ise, özellikle tam olarak açıklanabilen bilimsel bir karşılığının bulunmuyor olmasıdır.

Telekinezi deneyleri, bu alanda kendini geliştirmiş olan kişiler için özel olarak yapılmış fakat sürekli olarak aynı verimlilikte sonuçlar alınamamıştır. Bunun üzerine, istikrarsız bir güç veya farklı bir eylem olduğuna dair görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Kahin olmak için gereken bir özelliktir.

Telekinezi Nedir?

Yunanca anlamına göre, “Tele” uzak olarak tanımlanıyor. Kinezi bölümü ise, “Kinesis” kelimesinden geliyor. Uzaktan hareket ettirme ve uzaktan kontrol benzeri çevirileri de yapılabiliyor. Nesnelerin uzaktan kontrol edilebilmesini ve bunun tamamen zihin gücüyle yapılmasını esas alan olaya telekinezi adı veriliyor.

Bu alanda kendini geliştirmiş bireyler tarafından yüzlerce kez denenerek, nesnelerin boyutu fark etmeksizin bu eylem gerçekleştirildiği belirtiliyor. Küçük bir kağıt parçasından arabaya kadar pek çok farklı nesne üzerinde bu eylem denenmiştir. Telekinezi nedir? Bazılarında gerçekten hareket ettirildiği görülse de, çoğunlukla tam olarak yer değiştirme işlemi başarılı sonuçlanmamıştır. Bu nedenle bilim insanları telekinezinin bilimsel bir faaliyet olmadığına karar vermiştir.

Telekinezi Nasıl Yapılır?

 Telekinezi, gerekli zihinsel olgunluğa ve bilince erişmiş olan kişiler tarafından yapılabilecek bir işlem olarak görülür. Nesneleri hareket ettirmek, hatta fiziksel olarak bükmenin bile zor olduğu nesneleri bükmeyi sağlar. Hayal gücünün, zihin gücünün bir araya gelerek, ortaya gerçeklikte bir hareket ettirme sürecinin çıkmasına etki ettiği görülüyor. Nostradamus Ve Kehanetleri bu konudan fazlasıyla beslenmiştir.

Kaşık Bükme

Özellikle kaşığın sıkça kullanıldığı görülen telekinezi yönteminde, herhangi bir fiziksel müdahalede bulunulmasına gerek kalmadan kaşık bükülmeye başlar. Bazı bireyler ise uzaktan hareket ettirme işlemini, camlar için uygular.

Ses veya fiziksel hasar verilmeden, tamamen kontrol altında olacak şekilde ampullerin ve pek çok camın kırılması sağlanır. Telekinezi nedir? Telekinezi uygulayan kişiler de sadece olmasını istedikleri şeyi gerçeğe dönüştürmek için odaklandıklarını belirtiyorlar. Bu nedenle kaşık bükme, nesneleri hareket ettirme gibi durumlara dair detaylar hakkında bilgi edinmek mümkün olmuyor.