Uncategorized

Tapınak Şövalyeleri

Şövalyeler ve Tapınak Şövalyeleri özellikle Avrupa ve Ortadoğu’nun değişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Haçlı seferleri de dahil olmak üzere 10’un üzerinde savaşta önemli bir katkı sağladıkları biliniyor. Pek çok eğitimsiz askeri kılıçtan geçirecek güce sahip olmalarına rağmen, yüz binlerce kişinin bulunduğu savaşlarda yeterince etkili olamadılar. Ayrıca para, güç ve unvan istekleri nedeniyle Haçlı seferlerinin kaybedilmesindeki temel unsur olarak görüldüler. Tapınak Şövalyeleri hakkında bir çok komplo teorisi üretilmiştir.

Tapınak Şövalyelerinin Sayısı

Tapınak şövalyeleri hem giyimleri hem de eğitimleri nedeniyle son derece önemli kişiler olduklarını belli ediyorlardı. Büyük bir bölümünün zengin olması ve her birinin son derece iyi eğitimli olması, binlerce kişilik ordulara karşı dahi sadece kendi birlikleri anlamında başarılı sonuçlar almalarına yol açtı. Özellikle Haçlı Seferleri bünyesindeki savaşların genelinde, ordunun başarısızlığı nedeniyle yenilgiyle karşılaştılar. En geniş kapsamlı yapıya sahip oldukları dönemde, şövalyelerin sayısı 20 binin üzerine çıkmıyordu.

Haçlı Seferleri

Birinci haçlı seferleri, özellikle ordunun büyüklüğü açısından en büyük sefer olarak tarihe geçmiştir. 35 bin haçlı ordusunun ve 2 bin Bizanslının katıldığı savaşta Müslüman ordusunun gücü ise 100 ila 150 bin arasında değişiklik gösteriyor.

İkinci savaşta 20 bin Alman ve 15 bin Fransız görev almış fakat sayısı tam olarak bilinmeyen Müslümanlar savaşı kazanmıştır. 3. Seferde 300 ila 500 bin arasında haçlı ordusu, yaklaşık 150 bin Müslüman ordusu karşı karşıya geldi. Müslüman ordusu kazandı. Diğer savaşlar da Hristiyanların istediği gibi sonuçlanmadı ve Tapınak Şövalyeleri aforoz edilerek kendi başlarına kalacakları durumla karşılaştılar.

Montgisard Muharebesi

1177 yılının 25 kasım tarihinde gerçekleştirilen savaşla birlikte, Eyyubi devletinin beklenmeyen yenilgiyle karşılaştığı muharebe olarak tarihe geçmiştir. 374 şövalye, 3000 ila 5000 arasında değişen rakamlarla ortalama eğitim almış piyade ve 80 Tapınak şövalyeleri ile kazanan tarafın asker rakamları çok daha düşüktür.

Eyyubilerin ordusu ise Selahaddin Eyyubi ve Rıdd’van al Oddi tarafından yönetilirken, toplamda 26 bin askerle savaş meydanındaki yerini almıştır. Bu askerlerin 20 bin’i ölü ve büyük bir çoğunluğu kaçaktır. 16. Yaşındaki cüzamlı bir Hristiyan komutanının savaşı kazanması, Selahaddin için oldukça büyük bir yenilgi olmuştur.