Uncategorized

Reptilian Irkı Nedir?

İnsan ırkını yönetme konusunda elde ettikleri başarı sayesinde Reptilianlar, Dünya hakimi olmayı başarmıştır. İstenen kölelik sistemini oluşturmak için, kendi görünümlerini kullanmak yerine insan görünümünde bulunurlar. Özellikle İlluminati ve Dünya’yı kontrol eden büyük örgütlerin doğrudan Reptilian ırkından oldukları düşünülür. Reptilian Irkı nedir? Fiziki bir yapıya sahip olmalarına ek olarak, enerjiyle yüklü oldukları bilinir. Bu da güçlerinin hem zihin hem de fizik olarak insanlardan üstün olmalarına yol açar. Komplo teorileri yaratıcıları Rockefeller Ailesi için Reptilian Irkı yorumları yapmaktadır.

Yarı İnsan Yarı Sürüngen Uzaylılar

Reptilianlar, uzayın derinliklerinden gelen ve Dünya’ya yerleşerek adapte olmayı başarmış bir ırktır. Temel özellikleri, insan gibi görünebilmeleri ve insan davranışlarına sahip olabilmeleridir. Reptilian ırkı nedir? Çok zeki varlıklar olduklarıyla ilgili pek çok farklı görüş bulunuyor. Bunun en önemli nedeni ise, insanları yok etmek yerine onlar gibi yaşamaya başlamalarıdır.

Güçlerini tam olarak gösterebilecek ve üzerlerinde hakimiyet kurarak, insanları kendilerine karşı tehdit oluşturamayacak duruma getireceklerdir. İnsanları etkisi altına alma ve zihin kontrolü gibi yetenekleri bulunduğu da herkes tarafından söylenenler arasında yer alıyor.

Reptilian İle İnsan Farkları: Irk yapıları bulunmaları nedeniyle hem insanlar hem de Reptilianlar, birbirlerine benzeyen canlılardır. İnsanların birbirleri üzerindeki ırk mücadeleleri günümüzde halen devam ediyor. Fakat reptilianlarda bu mücadele sona ermiş ve kanatlı Drakoların en üstün ırk olduğuna karar verilmiştir.

İnsanlarda olduğu gibi, özel olarak duyguları ve öngörü yetenekleri bulunur. Bu sayede karar verme mekanizmaları son derece kolay bir şekilde çalışır. İnsanlardan farklı olarak, zihin kontrolü ve telepati yeteneğine sahip oldukları bilinir. Özellikle bu bile, insanlık gibi bir topluluğun kontrol altına alınması için yeterli olacaktır.

Önemli İsimler Reptilian Olabilir Mi?

İnsan siluetine girme ve bu şekilde dolaşma gibi özelliklerinin bulunduğu biliniyor. Bu nedenle özellikle insanların kontrol altına alınabilmesi, karar alınırken çok önemli girişimlerde bulunulabilmesi gerekiyor. Öngörüleri ve zihin kontrolü yetenekleriyle her türlü faaliyeti gerçekleştirebiliyorlar.

Reptilian ırkı nedir? Kitleleri kontrol altına alarak, savaşlar çıkarmayı ve sürekli olarak karışıklıklar yaratmayı destekliyorlar. Kendilerinin içerisinde bulunmadığı savaşlarda da hangi tarafın kazanmasını istiyorlarsa, buna uygun planlar hazırlıyorlar.