Uncategorized

Kayıp Şehir Atlantis

Gerçek mi yoksa iyi bir mit mi olduğu tam olarak bilinmeyen şehirlerden bir tanesi olan Kayıp Şehir Atlantis hakkında çok sayıda bulguya rastlanmıştır. Son yıllara kadar sürekli olarak, ütopik bir topluluk olduğuna dair düşünce yaygındı. Fakat özellikle binlerce yıl öncesine ait ve günümüzde bile yapılması son derece zor olan malzemelerin bulunması nedeniyle bu algı yıkılmaya başlandı. Bir görüşe göre, geçmişteki medeniyetlerin büyük bir bölümünün aslında bugün elde ettiğimiz teknolojik sistemlerden daha ileri olduğu görülebiliyor.

Kayıp Şehir Atlantis Nedir?

Bir ada olarak tanımlanan ve yaşamın günümüz seviyesinden çok daha ileri olduğuna dair sosyal yapısının bulunduğu belirtilen medeniyet olduğu da biliniyor. Okyanusun içerisine gömülmüş bir kıtanın iki farklı tasviri bulunuyor. İlki, aslında bu kıtadaki halkın tamamen yozlaşmış ve teknolojik açıdan gelişmiş olsalar bile son derece kötü oldukları yönündeydi. Ki, bu tasvir aslında Yunan filozofu Platon’a aittir. İkinci tasvir ise, çağın ilerisinde olan teknolojilerine ek olarak karakteristik açıdan da erdemli ve hoşgörülü bireyler olduklarına yöneliktir.

Atlantis Gerçekten Var Mı?

Oşinografi adı verilen bilim dalına göre, Dünya tabanına dair tüm çalışmalar özellikle son yıllarda net bir deniz tabanının ortaya çıkarılmasını sağlayabiliyor. Günümüzde normalden farklı bir derinliğe sahip olan, üzerinde medeniyete dair izlere rastlanabilecek özelliklere sahip bölgelere ulaşılamamıştır.

Halen keşfedilememiş olan 8 bin kilometreden derin bölgelerin dahi haritalandırılma işlemi gerçekleştirilmiş fakat Atlantis kıtasına dair bir bilinmeyen ada yapısına rastlanmamıştır. Yapılan tasvirlerde özellikle Atlantis’in varlığına dair detaylara yer verilse de, harita bilimine göre yapılan incelemelerde net olarak bu kıtanın varlığı ispatlanamıyor.

Atlantis Kıtası Nerede Bulunuyor?

Atlantis’in oldukça büyük bir kıta olduğuna dair çok sayıda tasvir bulunuyor. Bu nedenle, özellikle Atlantik okyanusunun bünyesinde olacağına dair çok sayıda görüş bulunuyordu. Bazı teorisyenlerin Kayıp Şehir Atlantis adasının özellikle Bermuda Şeytan Üçgeni bölgesi ve çevresinde olabileceğine dair açıklamaları bulunuyor. Bilinmeyen olayların bundan kaynaklandığına dair görüşlere de rastlanabiliyor. Libya’dan Asya’ya dek oldukça büyük bir kıta olduğuna değinilmiş olsa da, Atlantik okyanusu ve Pasifik Okyanusu da herhangi bir bulguya yer vermiyor.